UTSIKTSTORNET

Vi tog tillsammans med kunden fram ett koncept som speglade verksamheten, vi har använt mycket bilder för att sätta en känsla hos mottagaren, designen är sjävlklart anpassad efter läsplatta, telefon och dator. Den visuella tonen som Utsiktstornet vill kommunicera genomsyrar hela plattformen.

Utsiktstornet vill med schacket som verktyg ge alla barn möjlighet till social och intellektuell utveckling, oavsett bakgrund och förutsättningar. De stöds av Reach for Change, som startades av Kinneviksgruppen, de stödjer sociala entreprenörer som arbetar med barns rättigheter.

Design is creativity with strategy- Rob Curedale