SKOLDIALOGEN

Vi tog fram tillsammans med kunden en tydlig hemsida där det grafiska ska hjälpa besökarna att hitta det som de letar efter. Det är mycket information som ska framhävas men det blir enkelt att förmedla information när man använder ett bra samspel mellan text och bild.

Skoldialogens kunder finns i gymnasieskolan, grundskolan, förskolan, på central förvaltning och administration samt på huvudmannanivå. Sedan 2003 har de hjälpt förskolor och skolor med systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning. Klicka här för att se resultatet.

People ignore design that ignores people.- Frank Chimero