HUR JAG ARBETAR
Webbnärvaro
Hela 77 % av svenskarna söker information på nätet innan de bestämmer sig för ett köp. Det är med andra ord viktigt att finnas där kunderna finns, det hjälper jag er med.
Responsiv design
Det viktigaste målet för webbdesign är att förenkla och förtydliga informationen för mottagaren, därför skapar jag alltid hemsidor som anpassar sig utifrån vilken enhet besökaren använder.
Bilder
Hjärnan uppfattar en bild 60 000 gånger snabbare än text. Därför använder jag ofta mycket bilder för att förtydliga budskapen.
Wordpress
Jag använder WordPress eftersom det är lätt för kunderna att administrera. Att skapa nyheter och ändra text tar bara några minuter.
Tester
För att garantera hemsidans användarvänlighet utför jag alltid användbarhetstester på hemsidans olika delar.
Pris
Slutpriset hamnar alltid under marknadspriset för den här tjänsten, det har jag möjlighet att göra eftersom jag arbetar ensam.
Google Analytics
Istället för att gissa använder jag alltid Google Analytics för att analysera hur besökarens beteende ser ut på hemsidan. Med verktyget kan man lätt förstå vad som ska ändras och optimeras.
Utbildning
Efter avslutat projekt förklarar jag precis vad ni behöver veta för att ta över administrationen själva. Ni får även en instruktionsvideo som ni alltid kan gå tillbaka till.
Tid
När jag arbetar på timme får ni alltid en detaljerad rapport direkt exporterad från Harvest. Det är ett time-tracking-verktyg jag använder för att lätt hålla koll på hur mycket tid jag lägger på varje projekt.